เกี่ยวกับ Central Wealth Solution


บริการด้านการเงินใหม่ในเครือ Central Group ได้รับใบอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โดยเป็นตัวแทนขายกองทุนรวม (Fund Supermart) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำของไทยมากกว่า 10 แห่ง นอกจากนี้ CENTRAL WEALTH SOLUTION ยังให้บริการวางแผนการเงินและการลงทุนโดยร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาการเงินชั้นนำของไทยชื่อ IFCG (Independent Financial Consultant Group)

IFCG บริษัทที่ปรึกษาการเงินที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเงิน มีทีมที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพในสังกัดกว่า 100 คนที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บริการปรึกษา วางแผนการเงิน และการลงทุนเป็นการส่วนตัว ซึ่งใช้ทีมงานวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือที่เป็นระบบ software อันทันสมัยชื่อ iPlan ที่เขียนขึ้นเฉพาะเพื่อช่วยในการคำนวณวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงินอย่างมีระบบและแม่นยำ ด้วยกลยุทธวางแผนทางการเงินระดับสากลโดยยึดเป้าหมายของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

CENTRAL WEALTH SOLUTION ร่วมมือกับ IFCG ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันคือ การนำความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารการเงินและการลงทุนเสนอต่อลูกค้าในเครือ Central Group เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ด้วยความเป็นกลางไม่ขึ้นตรงกับสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง แต่เป็น supermarket ของผลิตภัณฑ์การเงินโดยเฉพาะกองทุนรวม ที่มีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายตามเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าโดยไม่ยึดติดกับสถาบันในสถาบันหนึ่งเท่านั้น

Contact Central Wealth Solution


ชั้น 2 เซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ เลขที่ 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เวลาทำการ: วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30 น.
โทรศัพท์: 083-842-8337
อีเมล์: centralwealthsolution@central.co.th
Line ID @centralwealth Line ID: @centralwealth

  สนใจวางแผนทางการเงิน